Aktuelt

Artikon etablerer holdingstruktur

Publisert: 08. 05. 2019 Oppdatert: 08. 05. 2019

Artikon ble etablert av Erik Haugen i 2009, som enkeltmannsforetak. Siden, i 2011, ble det gjort om til AS. I 2014 kjøpte Steffen Terkelsen seg inn i bedriften slik at det ble en 50/50 fordeling. Vi kan se tilbake på flere år med jevn og god vekst i kunder, inntekter, resultat og ansatte. Nå etableres holdingstruktur med (nye) Artikon AS som datterselskap.

 

Etablering av holdingstruktur er et naturlig steg etter noen år med god vekst. Haresa AS (org.nr.: 922107947) har blitt etablert med samme eierstruktur som tidligere Haresa AS eier videre 100 % av arkitekt, takst, ingeniør og konsulentbedriften (nye) Artikon AS. Haresa AS vil i neste runde fisjoneres opp i 4 holdingselskaper. Erik Haugen og Steffen Terkelsen, sammen med to mindre aksjonærer vil eie hvert sitt holdingselskap.

«Gamle» Artikon AS (org.nr. 996480534) har blitt fusjonert inn i «nye» Artikon AS (org.nr. 922217424). Det gamle selskapet blir nå slettet i Brønnøysundregisteret. Det betyr at Artikon AS sin regnskapshistorikk i fremtiden ikke vil være tilgjengelig og søkbar hos tjenester som proff.no. «Nye» Artikon AS sitt første regnskapsår blir offentliggjort på tjenester som proff.no når regnskapet for 2019 er ferdig revidert. Regnskapsmessig egenkapital og soliditet for «nye» Artikon AS vil være den samme som for «gamle» Artikon AS.

Dersom du kartlegger mulige leverandører av konsulenttjenester som Artikon AS leverer, og ønsker å vurdere Artikon AS sin økonomiske historie og soliditet, kan du ta kontakt med Steffen Terkelsen for nærmere informasjon

Vårt fokus i Artikon AS vil være uforandret: Pålitelig arkitekt - takst og ingeniørtjenester til alle.