Aktuelt

Et slag for løvfangeren

Publisert: 23. 10. 2018 Oppdatert: 23. 10. 2018

Det er igjen den tiden på året der du bør sjekke takrenner og sluk for løv og blader, en høyaktuell aktivitet uansett om du har gammelt eller nytt hus!

Du tenker kanskje: "Hvorfor er det så viktig egentlig? Vannet renner i verste fall over takrenna, så jeg tar det eventuelt da". Det er i beste fall en misforståelse! Ikke bare er det ubehagelig at vannet drypper ned i nakken din når du går under takrenna, hvis du ikke renser takrenna står du fare for å tette hele drenssystemet rundt huset.

På de fleste hus føres vann fra takrenner ned i et skjult system for overvann og i de fleste hus som er bygget frem til år 2005 så var dette systemet felles med dreneringen. Det er veldig uheldig at løv og rusk kommer ned i dette systemet. Over tid er det fare for at det samler seg opp løv og rusk nede i dreneringen, som igjen begrenser hele dreneringen sin funksjon. Vann fra taket kan da ende opp med å gi økt fuktbelastning på grunnmuren,og fukt i kjelleren er det ingen som ønsker!

Det finnes i dag mange typer løvfangere å få kjøpt som begrenser dette problemet. Personlig anbefaler jeg en løvfanger som kaster ut løvet ved bakken, da slipper du i større grad å stå i stige for å rense takrenner.  Et kapt søk på google gir flere løsninger

Har du flatt tak så gjelder dette deg også! Slike tak har innvendige sluk og skal også ha en løsning for oppsamling av løv og rusk. 

En kan skrive mye om temaet, men det viktigste en må vite, er at løv og  rusk ikke hører hjemme i drenering eller systemet for overvann. 

La det være sagt at mange hus har tilfredsstillende løsning for dette i dag, men ta en sjekk for sikkerhets skyld!

Steffen Terkelsen
Takstmann