Aktuelt

Innlegg i lokalpressa

Publisert: 07. 09. 2018 Oppdatert: 07. 09. 2018

Vårt første innlegg i lokalpressa har kommet på trykk!

Vi skal over en periode, sammen med andre bedrifter ha noen innlegg i næringslivsspalten til lokalavisen Sulaposten. Her får vi skrive om det vi brenner for, og utover høsten og vinteren håper vi å komme med interessante innlegg. 

Her kan du lese det første innlegget i sin helhet.

Skal en rive og bygge nytt.. eller oppgradere det gamle..

Selv om vi kanskje opplever at «alle» har nye hus, så er ikke det tilfellet. De fleste av oss bor i eldre hus. Disse husene har varierende stand, noen er forholdsvis nye og godt vedlikehold, mens andre kan ha fått mindre kjærlighet og står foran en eller annen form for rehabilitering/oppgradering. 

Nå er det ikke slik at de gamle husene havner helt i bakleksa i forhold til nye boliger. Eldre boliger kan ofte ha bedre beliggenhet, innstegskostnaden er gjerne lavere, og tro heller ikke at de som kjøper nytt slipper unna behovet for arbeid på eiendommen.  

Prosessen for å skaffe seg en ny bolig er gjerne slik: Kjøp av tomt, få huset tegnet og godkjent. Deretter kommer en lang byggeprosess, før en så kan flytte inn.. Eller er det bare «bare» å flytte inn?
Det hører gjerne med at det i tiden etter at en har flyttet inn, dukker opp en del saker som må utbedres og gjøres om igjen. I tillegg har som oftest hagen blitt satt på vent til ting har roet seg. Det er heller gjerne ikke så dumt, da hagearbeidet er meget tidkrevende. Men nå er huset ferdig, check!  Så, hvor lang tid tok dette? En slik prosess tar gjerne 3-5 år og på den tiden kunne en kanskje for lengst fått oppgradert det gamle huset en kunne kjøpt, og garasjen og hagen var gjerne allerede opparbeidet da en kjøpte.

Vi skal ikke favorisere verken nytt eller gammelt hus. Det finnes mange muligheter til å få både nytt og gammelt tilpasset sine ønsker og ikke minst lommebok. Uansett hva du velger så krever alle hus oppfølging og vedlikehold. Det er en slags syklus på det. Det som er viktig, er å vite hva en bør prioritere.
Jeg leste for en tid tilbake at vi nordmenn er verdensmestere på oppussing, men på vedlikehold er vi mindre flinke. Det er lettere å prioritere litt ny parkett og maling av vegger, fremfor å male kledningen eller bytte ut noen bord som allerede har blitt dårlig. Som takstmann har jeg observert råteskader på hus som kun er 8-9 år gamle og slike skader skyldes som oftest mangelfullt vedlikehold, eller kanskje manglende ferdigstilling av egeninnsatsen som skulle blitt gjort når huset var nytt.

Uansett hvilken situasjon du er i kan det ofte lønne seg å kontakte noen du kan rådføre deg med før du bestemmer deg for hva du skal gjøre.  Vi som er i bransjen kan gjerne komme med tips og løsninger og det er flere aktører på Sula som kan hjelpe deg både med det arkitektoniske og utførelsen av eventuelt arbeid.

Steffen Terkelsen

 

Partner og takstmann

Artikon AS

 

Siste nytt