Aktuelt

Prosjektbeskrivelse fra Artikon sikrer deg!

Publisert: 22. 08. 2018 Oppdatert: 30. 08. 2018

Er du usikker på hvem du skal bruke til å bygge for deg?  Vi hjelper deg å finne rett firma til jobben.  La oss lage en prosjektbeskrivelse som du eller vi kan sende ut for å hente inn flere tilbud på jobben.

Hvordan skal du verne om dine interesser opp i det hele? «jeg kan jo ikke noe om bygging.. Er det bare å sende over noen tegninger eller skisser og send til en tømrer?» Spørsmålene kan være mange.

I tillegg til å tegne, taksere og søke, utarbeider Artikon en unik prosjektbeskrivelse som hjelper deg å  få oversikt over ditt eget prosjekt. I tillegg til at prosjektbeskrivelsen hjelper deg med kontroll opp i mot utførende firma, så hjelper den deg å tenke igjennom ting du kanskje ikke ellers hadde tenkt på.

Ofte når en ber om tilbud fra ett eller flere firma, så får du tilbake tilbud som ikke kan sammenlignes opp imot hverandre. Tilbudene inneholder så mange forskjellige produkt og løsninger samt ofte bygd opp så ulikt at du som kunde ikke klarer å se hvilket tilbud som er best. Det er heller ikke sikkert at tilbudssummen er representativ for hva sluttsummen kommer på.

Når tilbudene er mottatt kan vi hjelpe deg med en gjennomgang av disse. Vi lager da en oversikt over «for og imot» og analyserer tallene. Kanskje lønner det seg å velge flere mindre firma fremfor å bruke en hovedentreprenør. Summene på et av de siste prosjektene vi var involverte i skiltes med ca. 1.000.000 kroner og etter en gjennomgang med oss så gikk kunden for et av tilbudene som havnet litt imellom på pris. Bedriftens likviditet og profesjonalitet gav en overbevisning om at dette var rett avgjørelse.

Med Artikon sin prosjektbeskrivelse legger vi føringer for at bedriftene skal følge dine ønsker og våre anbefalinger om oppbygning og fremgangsmåte. Prosjektbeskrivelsen bør brukes som grunnlag for kontrakt og være en del av denne.

Bruker du Artikon til å tegne, søke, utarbeide prosjektbeskrivelse etc. så blir det nesten som å bruke et av de større landsdekkende kjedekontorene som leverer alt fra tegning til tømrerarbeidene. Bruker du Artikon er du ikke låst til hvem som skal bygge for deg, du kan velge den eller de bedriftene som passer ditt prosjekt best.

Kjøper du en prosjektbeskrivelse av oss vil du også få oversendt en elektronisk "byggeprosjektperm" for deg som skal bygge hus, bygge på, eller har andre spennende prosjekter på gang.

 

I denne "permen" vil du f.eks finne:
-Info om prosessen i en byggesøknad-Sjekklister
-Budsjett for utfylling
-Tips og triks til byggeprosessen
med mer!

Kontakt oss for et tilbud og en gjennomgang.

 

Steffen Terkelsen 2018