Arkitekt og tegnetjenester

Under finner du en oversikt over de fleste av tegnetjenestene vi kan tilby. 

Skissetegning/ konsepttegninger av hus er en enkel tegning som tar for seg de ønsker som kunden har og man tilpasser løsningene slik at disse ønskene blir imøtekommet på en best mulig måte.

Skissetegninger inneholder plan, snitt og hovedperspektiv.

Hvis man har tenkt å ha en forhåndskonferanse med kommunen er skissetegninger noe som kan være en fordel å ha da saksbehandler i kommunen har noe konkret å forholde seg til.                                                                                                            
Skissetegningene går gjennom en enkel kvalitetssikring for å sjekke at de viktigste elementene er på plass. 

Byggesøknadstegninger er mer detaljerte tegninger der alle tekniske løsninger, plassering av møbler og krav ihht forskrifter kommer på plass. Byggesøknadstegninger inneholder fasader, plan, snitt og perspektiv. 

 
 

Det er disse tegningene man bruker når man skal sende inn søknad til kommunen. Alle byggesøknadstegninger går gjennom en kvalitetssikring for å sjekke at alt på tegningene er ihht forskrifter.

 

Arbeidstegninger er tegninger der blant annet nøyaktig plassering av vegger, vindu etc blir målsatt.

Det blir laget enkelt fundamentsplan, plan for alle etasjer og oppriss av takstol. 

Arbeidstegninger er de tegningene som utførende firma forholder seg til.
Tegningene går gjennom en kvalitetssikring for å sjekke at alt på tegningene er ihht forskrifter og at det ikke foreligger mangler.

3D illustrasjoner blir stadig oftere brukt i markedsføring og salg av boliger siden dette gir potensielle kunder godt innsyn i hvordan det ferdige produktet blir. Artikon kan tilby forskjellige produkter innen 3D; fotorealistisk illustrasjon, render og film.

Interiørdesign tilbyr vi gjennom rådgivning og prosjektarbeid innen interiørdesign, interiørarkitektur og Interiørkonsulentvirksomhet for privatperson og bedrifter med utvikling fra idé til ferdig produkt.