Les ordrebekreftelsen nøye

Start med å lese ordrebekreftelsen du mottar fra takseringsfirmaet nøye. Den inneholder viktig informasjon om hva som forventes av deg før befaringen. Det er her du finner detaljer som tidspunkt, hva du skal forberede, og hvordan du kan gi tilgang til nødvendig informasjon.

 

Samle nødvendig dokumentasjon

Forbered all relevant dokumentasjon på boligen din. Dette kan inkludere:

- Gamle prospekter og takster

- Tegninger og byggeplaner

- Dokumentasjon på utførte arbeider og eventuelle reparasjoner

- FDV-dokumentasjon (Forvaltning, drift og vedlikehold)

- Har du våtrom bygget etter 2013, fremskaff kontrollerklæring eller bekreftelse fra uavhengig kontrollør.

Disse dokumentene gir takstmannen et bedre grunnlag for å vurdere boligens tilstand og verdi.

 

Gi tilgang til Boligmappa

Boligmappa er en digital løsning som inneholder dokumentasjon knyttet til eiendommen din. Sørg for å gi takstmannen tilgang til denne mappen ved å logge inn på www.boligmappa.no med din BankID og dele relevant informasjon. Dette vil gi en mer helhetlig forståelse av boligens historikk og vedlikehold.

 

Informer om spesielle forhold

Gi beskjed om eventuelle spesielle forhold ved boligen som:

- Krypkjeller, kott eller utleiedel

- Uvanlige bygningsdeler eller konstruksjoner

Dette hjelper takstmannen til å planlegge befaringen bedre og sikre at alle relevante deler av boligen blir inspisert.

 

Forberedelse til teknisk gjennomgang

Tilgjengelighet: Sørg for at takstmannen har tilgang til alle deler av boligen, inkludert sluk og eventuelle krypkjellere.  Har du dusjkabinett, kan du trekke frem dette og rengjøre sluk. Bilde at sluket blir med i rapporten😉  

Stige: Hvis du bor i en enebolig eller tomannsbolig, må en stige være tilgjengelig for inspeksjon av taket.

Forhåndsavklaringer: Vær klar over at det kan være behov for å borre hull i tilstøtende rom til våtrom for fuktsøk. Dette må du eventuelt gi ditt samtykke til før befaringen. Ønsker du ikke slike hull, kan det påvirke muligheten din for å få selgerforsikring.

 

et rent sluk
Et rent sluk

Ærlighet varer lengst

Det er viktig å være ærlig og åpen om boligens tilstand. Å forsøke å skjule feil eller mangler kan få konsekvenser for både salgsprosessen og eventuelle forsikringskrav i fremtiden. Husk at som kjøper står du sterkt, og det er i alles interesse at takstbefaringen gir et realistisk bilde av boligens tilstand.

 

Til stede, men ikke i veien

Du bør være tilgjengelig i starten av befaringen for å svare på eventuelle spørsmål og gi tilgang til nødvendige områder. Etter den innledende gjennomgangen, er det ofte best å la takstmannen jobbe uforstyrret.

 

Du kan påvirke

Når du får tilsendt utkast til rapport, kan det være at du ser at det er forbedringer du kan gjøre slik av avvik i rapporten kan fjernes eller få en annen ordlyd.

 

Ved å følge disse tipsene, kan du bidra til en mer effektiv og nøyaktig takstbefaring. En godt forberedt befaring legger grunnlaget for en detaljert og korrekt rapport, noe som er til nytte for alle parter involvert i kjøp, salg, eller forvaltning av eiendom.