De fleste som eier, eller som kommer til å eie en bolig, vil på et tidspunkt i livet eie en eldre bolig. Disse boligene bærer i større eller mindre grad «preg av slitasje, elde og ukurans», en beskrivelse som stammer fra takstbransjen.

 Med eldre boliger tenker vi gjerne på boliger som er eldre enn ca. 20 år. Tidene forandrer seg, og endret livsstil, økonomi og behov gjør at mange som eier boliger i dette segmentet ønsker å tilpasse boligene til vår moderne tid. Det ønsket er slettes ikke så dumt, for mange av disse husene har behov for nye vinduer, kledning, tak og planløsning.

 En skal ikke bare tenke at et eldre hus bærer med seg utfordringer og problemer. Det er nemlig mange fordeler ved å investere i et eldre hus. Først og fremst vil det være større sjans for å få en god beliggenhet. I dag kan nye tomter ofte være trangt plassert og by på relativt lite areal.

Mange boligkjøpere er etablerte med familie og barn, hvor ønsket skolekrets og nærmiljø veier mer enn å flytte til et nytt sted i ny bolig. Kjøper dere et eldre hus er sjansen større for å få en ønsket beliggenhet - og samtidig bo i boligen under rehabilitering. Man skal heller ikke undervurdere fordelen ved en allerede opparbeidet hage. Frukttrær, bærbusker, blomsterbed - alt dette er mest sannsynlig allerede veletablert og er noe dere kan nyte godt av fra første sesong.

Trenger dreneringen en oppgradering må dere nok påregne dere noe reetablering av hagen, men ved god planlegging vil man likevel kunne redde frukttrær og interne støttemurer.