Byggesøknad

Artikon AS kan fylle ut søknadene, samt stå som ansvarlig søker. Vi benytter oss av Byggsøk eller skjema for utfyllingen av byggesøknader.
Før en byggesøknad blir laget ferdig går man gjennom en sjekkliste for å forhindre at det skal være feil eller mangler i søknaden.

 

Søkt selv og møtt på skjær i sjøen?

 

Sliter du med byggesøknaden din? Vi kan overta arbeidet med søknaden.

Flere kommuner har gjentatte ganger henvist søkere til Artikon for bistand.

 

Vil du vite mer om byggeprossen? 

Last ned vår på veileder her