Kontroll og ledelse

Uavhengig kontroll ble fra 1. januar 2013, etter Plan- og bygningsloven, lovpålagt. Dette innebærer uavhengig kontroll av søknadspliktige våtrom og lufttetthet i nye boliger.

 SHA-koordinator kan vi være på enkeltprosjekt eller flere prosjekt.

 Vi bygger opp, reviderer og drifter SHA-systemet for den totale virksomheten på en rasjonell og effektiv måte. Sha-koordinatoren sørger for at kravene i Byggherreforskriften etterkommes, samt dokumenterer aktivitetene. 

Vi har under utvikling, en digital løsning for SHA-mappe på byggeplass. Denne blir utviklet i 2018.

                                        .

                                     
                  
 

 

Byggeledelse/ kontroll kan vi tilby i forskjellige former. 

Vi kan tilby byggeledelse gjennom hele eller deler av byggeprosjekt, eller ta uavhengige stikkontroller for bedrifter og private aktører. Her skreddersyr vi tjenestene etter kundens ønsker. 

Finner du ikke tjenesten du leter etter? 

Vi sitter på god praktisk og teoretisk kompetanse og vi kan tilby flere tjenester enn det som er oppramset her,  Kan ikke vi tilby tjenesten, så kan vi kanskje tipse deg om hvem som kan.