Prosjekter

Prosjekter  » Pågående prosjekt » Eldre enebolig med nye tilbygg

Eldre enebolig med nye tilbygg

 

Dette prosjektet er nå godkjent i kommunen og klart til igangsetting. Det ble tegnet flere alternativer, blant annet på grunn av tilbakemelding fra nabo.  Vår kunde har visst stor velvilje mot naboer og i stor grad tegnet om hele hele huset, selv om huset mest sannsynlig ville blitt godkjent slik det var tegnet. Med vår hjelp tilpasset vi rominndeling og det estetiske, slik at både vår kunde og nabo ble fornøyd.