Prosjekter

Prosjekter  » Pågående prosjekt » Klassisk enebolig med nye tilbygg og generell oppgradering.

Klassisk enebolig med nye tilbygg og generell oppgradering.

 

Her har vi tegnet om og oppgradert en eldre enebolig fra 1950 tallet. Huset har fått nytt tilbygg mot nord og forlenget arken mot sør. I sokkelen er det egen leilighet som eier bruker selv, mens de venter på at byggearbeidene skal bli ferdig.

 

 

Opprinnelig hus