Arkitekt og tegnetjenester

Artikon verdsetter den viktige balansen mellom kreativ arkitektur og gjennomtenkte tekniske løsninger. I samhandling mellom arkitekt, ingeniør og deg som kunde skapes et godt prosjekt.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Byggesøknad
Med erfaring fra byggesaker siden 2009, i mange forskjellige kommuner er vi trygge på vår kompetanse. Vi håndterer små og store søknader i kommuner over hele landet.
Skisse/ konsepttegninger
er en enkel tegning som tar for seg de ønsker som kunden har, og som gir grunnlag for å stake ut veien videre mot endelige tegninger. Hvis en har tenkt å ha en forhåndskonferanse med kommunen er skissetegninger noe som kan være en fordel å ha da saksbehandler i kommunen har noe konkret å forholde seg til. Skissetegningene går gjennom en enkel kvalitetssikring for å sjekke at de viktigste elementene er på plass
Interiørarkitektur
dreier seg om å designe og forme innvendige rom. Med tett samarbeid med våre kunder kartlegger vi behov og ønsker, og utvikler varige, funksjonelle og estetiske løsninger. Interiørarkitekter arbeider med å skape gode rom og opplevelser ved å sette materialer, farger, lys, form og proporsjoner sammen til et helhetlig resultat. Vi bistår i både store og små prosjekter, og sørger for god kommunikasjon mellom ulike fagfelt frem til ferdig resultat.
3D illustrasjoner
blir stadig oftere brukt i markedsføring og salg av boliger. Dette gir potensielle kunder et godt innsyn i hvordan det ferdige produktet blir. Artikon kan tilby forskjellige produkter innen 3D/ fotorealistisk illustrasjon, render og film.
Arbeidstegninger
er tegninger der blant annet nøyaktig plassering av vegger, vindu etc. blir målsatt. Arbeidstegninger er de tegningene som utførende firma forholder seg til når det skal bygges. Tegningene går gjennom en kvalitetssikring for å sjekke at alt på tegningene er iht. forskrifter og at det ikke foreligger mangler.
3D-skanning
bruker vi for å på best mulig måte plassere nybygg på tomt, vi bruker det også til å tegne opp eksisterende bygg før vi oppgraderer og/ eller tegner tilbygg/ påbygg mm. 3D-skanning gjør det lettere for oss illustrere hvordan prosjektet er tenkt, samt muliggjør mer nøyaktig opptegning av eksisterende bygg.
Les mer

Taksering

Vi har følgende sertifiseringer gjennom Norsk Takst: Verdivurdering \ Verditakst \ Tilstandsrapport \ Boligsalgsrapport \ Landbrukstaksering \ Forhåndstakst \ Byggelånsoppfølging \ Skadetakst \ Reklamasjonstakst. Artikon er trolig den eneste aktøren som nå har tatt i bruk 3D-skanning for å måle arealer i vår region!

Hva kan vi hjelpe deg med?

Boligsalgsrapport og tilstandsrapport
er en teknisk vurdering av eiendommen, utviklet med tanke på kjøp/salg av fast eiendom, kan suppleres med verdivurdering og arealmåling.
Verditakst
er en verdivurdering samt en enkel teknisk beskrivelse av eiendommen. Verditakst er den vanligste formen for taksering av fast eiendom ved refinansiering, og benyttes også som dokumentasjon ved avhending av fast eiendom, søknad om finansiering, tegning av forsikring og lignende
Forhåndstakst og byggelånsoppfølging
er en verdivurdering av kommende byggeprosjekt. Kombineres gjerne med tilhørende befaringer og kontroll av budsjett samt fremdrift underveis i byggeprosjektet. Det er byggelånsbanken som ofte krever at kunden sørger for denne typen takst, samt setter rammene for denne. Forhåndstaksten avsluttes gjerne med Verditakst når bygget er ferdig.
Overtakelsesforretning
Skal du overta en ny bolig, kan vi være med på overtakelsesforretningen. Vi går da gjennom en del punkt og kontrollerer bygget for byggefeil og mangler. Vi lager til en rapport etter befaring.
Reklamasjonstakst
er taksttype en benytter der det viser seg at eiendommen ikke er den stand som den skulle være i forhold til eventuell takst, boligsalgsrapport eller overtakelsesforretning. Skaden og skadeomfanget blir da gjennomgått og en rapport blir utarbeidet. Vi tar ikke stilling til den juridiske siden av en sak og anbefaler at en også kontakter forsikringsselskapet sitt.
Skadetakst
brukes der det har det oppstått en skade på en bygning eller bygningsdel. Skaden og skadeomfanget blir da gjennomgått og en rapport blir utarbeidet.
Landbrukstakst
innebærer en detaljert verdivurdering og teknisk beskrivelse av landbrukseiendommer, fokusert på arealbruk, produksjonskapasitet, og beskrivelse av bygninger. Denne tjenesten benyttes ved transaksjoner, lånerefinansiering, generasjonsskifter, og som støtte i eiendomsforvaltning, og gir en nøye vurdering av eiendommens verdi og potensial. Kan brukes sammen med Tilstandsrapport ved salg.
Takst-prisliste

Ingeniør

Et godt prosjekt krever gjennomtenkte løsninger, beregninger, dimensjonering mm. Vi har flere ingeniører, med ulike utdanningsløp og yrkeserfaring. Dette gir oss verdifull kompetanse når vi etablerer gode system, maler, rutiner og sjekklister for ethvert prosjekt.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Arbeidstegninger
er tegninger der blant annet nøyaktig plassering av vegger, vindu etc. blir målsatt. Arbeidstegninger er de tegningene som utførende firma forholder seg til. Tegningene går gjennom en kvalitetssikring for å sjekke at alt på tegningene er iht. forskrifter og at det ikke foreligger mangler.
Dimensjonering
av konstruksjoner i stål og trevirke kan vi tilby i en hel del forskjellige tilfeller.
Uavhengig kontroll
av våtrom og lufttetthet har vi utført siden dette ble lovpålagt i 2013. Vi har kontrollert mange hundre boenheter siden den gang.
Energirådgivning
trenger du hvis du planlegger oppgradering av et hus og ønsker støtte fra Enova. Vi er sertifisert av Enova.
Trykktesting
kan vi tilby der ansvarlig utførende ikke har slik utstyr selv. Vi har levert trykktester siden 2013.
Materialliste/ kalkulasjon
trenger du hvis du ønsker å vite hvor mye materialer som går med til prosjektet ditt og/ eller når du ønsker en pekepinn på hva prosjektet vil koste.
Kontakt oss

Konsulent

Gjennom vår samlede kompetanse bistår vi med rådgivning innen et stort utvalg av tjenester. Vi kan tilby flere tjenester enn de som er opplistet her.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Byggesøknad
Med erfaring fra byggesaker siden 2009, i mange forskjellige kommuner er vi trygge på vår kompetanse. Vi håndterer små og store søknader i kommuner over hele landet.
Byggeplasskontroll
vi kan tilby byggeplasskontroll gjennom hele eller deler av byggeprosjekt, eller ta uavhengige stikkontroller for bedrifter og private aktører. Her skreddersyr vi tjenestene etter ønske.
Prosjektbeskrivelse
er fornuftig for å kunne innhente mest mulig konkrete og korrekte tilbud, samt få en best mulig gjennomgang av bygget. Prosjektbeskrivelsen gir grunnlag og gode premisser for at tilbydere gir tilbud på likt grunnlag. Innhenting av tilbud, oppfølging og hjelp til utvelgelse av tilbyder, kan tilbys i samme prosess.
Bruksendring
er ofte tjenester vi bistår kunder med når de oppdager at feks. tidligere eier endret bruk av et bygg eller en del av et bygg uten å søke om det. Det finner mange slike eksempler og vi anbefaler selvfølgelig at slike søknader sendes inn før endring, noe vi vi gjør på alle våre tegneoppdrag hvor bruken endres. Ved endret bruk mener vi fra tilleggsdel (bod, lager etc.) til oppholdsrom og lignende . Dette er en vanlig utfordring på eldre hus og bygårder.
Seksjonering
og reseksjonering av nye og gamle bygg er en tjeneste vi leverer ofte. I perioden fra 1980 tallet til 2018 ble det i mange tilfeller gjennomført en del mangelfulle seksjoneringer i Norge. Dette da det ikke var tilstrekkelig samhandling mellom kommunene sine avdelinger, begrenset kunnskap blant søkere og et litt uklart lovverk. Artikon har jobbet mye med oppklaring av slike saker.
Fradeling og sammenslåing
er søknader vi bistår med. Dette gjøres gjerne i forbindelse med fortetting og muliggjøring for etablering av nye tomter.
Kontakt oss