Arkitekt til hus og næringsbygg

Hos Artikon samarbeider arkitekter og ingeniører med deg for å realisere ditt byggeprosjekt.

Et godt prosjekt krever gode løsninger, beregninger og dimensjonering, for å nevne noe. Balansen mellom kreativ arkitektur og gjennomtenkte tekniske løsninger er noe vi i Artikon verdsetter høyt og som kjennetegner arkitekt- og tegnetjenestene vi leverer.

Få hjelp til din byggesøknad

Med erfaring fra byggesaker siden 2009, i mange forskjellige kommuner, er vi trygge på vår kompetanse. Vi håndterer små og store søknader i kommuner over hele landet.

Her kan du lese mer om hvordan våre arkitekter og ingeniører kan hjelpe deg med din byggesøknad.

Arbeidstegninger fra arkitekt

Våre arkitekter leverer tegninger der nøyaktig plassering av blant annet vegger, vinduer og dører blir målsatt. Arbeidstegninger fra arkitekt er de tegningene som utførende firma forholder seg til når de bygger, og det er viktig at disse er nøyaktige. 
Tegningene går derfor gjennom en kvalitetssikring hos oss for å sjekke at alt er i henhold til forskrifter og at det ikke foreligger mangler.

1397 2.jpg
Arbeidstegninger viser nøyaktig plassering av blant annet vegger, vinduer og dører


Arkitekttegnet 3D-illustrasjoner

3D-illustrasjoner gir et virkelighetsnært og godt innsyn i hvordan det ferdige produktet blir til slutt. Det blir derfor stadig oftere brukt i markedsføring og salg av nye boliger. 

Artikon tilbyr forskjellige produkter innen 3D-/fotorealistiske illustrasjoner, render og film slik at du virkelig får se hvordan det endelig resultatet vil bli.

Konseptskisser fra våre arkitekter

Dette er enkle tegninger som tar for seg ønskene som kunden har, og som danner grunnlaget for å stake ut veien videre mot endelige tegninger. 

Dersom du skal ha en forhåndskonferanse med kommunen er konseptskissene noe som kan være en fordel å vise frem, da saksbehandler i kommunen får noe konkret å forholde seg til. 

Skissetegningene går gjennom en enkel kvalitetssikring for å sjekke at de viktigste elementene er på plass.

Artikon - 3D Scann justert 2.jpg
Ved bruk av 3D-skanning kan en få mer nøyaktig angivelse av terreng og vegetasjon.


3D-skanning for bedre illustrering

3D-skanning gjør det lettere å illustrere hvordan prosjektet er tenkt, samt muliggjør mer nøyaktig opptegning av eksisterende bygg.

Dette brukes blant annet til å plassere nybygg på tomt på best mulig måte, samt til å tegne opp eksisterende bygg før vi oppgraderer og/eller tegner tilbygg/påbygg mm.

Ta kontakt med oss i Artikon om du ønsker hjelp til din byggesøknad.