Hva er en tilstandsrapport?

En tilstandsrapport gir et øyeblikksbilde av en eiendom på inspeksjonstidspunktet. Den beskriver synlige skader, avvik, eller tegn på slike forhold i boligen. Denne rapporten fokuserer hovedsakelig på negative aspekter og fremhever vanligvis ikke boligens positive egenskaper, men det betyr selvfølgelig ikke at det ikke er noen.

Bygningssakkyndige vurderer boligen basert på hva man kan forvente av en bygning av samme alder og type, og sammenligner dette med byggestandarder og regler som var gjeldende da boligen ble oppført. Normal slitasje etter bruk anses ikke som et avvik. Avvik som går på sikkerhet blir vurdert opp imot gjeldende krav og kan slå ut med en tilstandsgrad 2 eller 3, selv om bygningsdelen, for eksempel en trapp ikke er endret siden byggeår.

Hvordan forstå tilstandsgrader

Tilstandsgrader i en rapport gir et inntrykk av boligens tilstand:

Tilstandsgrad 0 (TG0): Ingen avvik. Boligdelen er nærmest ny og viser ingen tegn på slitasje. Mindre en 5 år, ingen synlig slitasje og god dokumentasjon foreligger.

Tilstandsgrad 1 (TG1): Mindre avvik, som normal slitasje.

Tilstandsgrad 2 (TG2): Vises ved vesentlige avvik, som kan kreve vedlikehold eller tiltak i nær fremtid. Dette kan inkludere feil utførelse, skader, eller symptomer på skader.

Tilstandsgrad 3 (TG3): Store eller alvorlige avvik som krever umiddelbar oppmerksomhet, som funksjonssvikt eller sammenbrudd.

Det er viktig å se tilstandsgrader i sammenheng med kostnad og bygningsdel.  En tilstandsgrad 3 på manglende brannslukningsapparat vil nødvendigvis være en mindre utfordring enn tilstandsgrad 2 på taktekking. Noter deg at en tilstandsgrad er lite verdt uten en tilhørende beskrivelse. En slik beskrivelse skal være med å avgrense omfanget slik at den gir et mest mulig rett bilde. Det kan være verdt å merke seg at teksten som kommer når en huker av for et avvik, i utgangspunktet er standard tekst. Det er ikke alltid slike tekster passer helt til det spesifikke avvik, og  igjen kommer viktigheten av en god beskrivelse inn.  Det er her en kanskje kan skille en god tilstandsrapport fra en mindre god.

Bo i et hus med tilstandsgrad 2 og 3

Bor du i boligen allerede eller skal du kjøpe en brukt bolig, er fellesnevneren at det i de fleste tilfeller har bodd eller bor folk i boligen helt frem til du overtar. Og de fleste som selger en bolig, selger ikke boligen fordi den er ubeboelig, men fordi andre behov har gjort seg gjeldende. Videre vet vi at de fleste hus har en eller flere tilstandsgrad 2 og 3. Ved å bruke denne tilnærmingen til å forstå, ser vi at de fleste hus er beboelig. Det som er viktig, er å være oppmerksom på avvikene og forstå mulige konsekvenser. For eksempel, hvis en tilstandsrapport beskriver tilstandsgrad 2 på flere punkt på våtrom, må du forvente behov for tiltak, før eller siden.  

I mange tilfeller kan avvikene være mer kosmetiske eller ikke kreve umiddelbare tiltak. Det kan være mulig å bo komfortabelt i huset mens man planlegger og gjennomfører nødvendige reparasjoner eller oppgraderinger over tid.

Vurderinger før du bestemmer deg

DALL__E 2024-01-17 14.48.03 - An image of a cheerful couple standing in front of a bright_ welcoming_ futuristic display that shows various images and holograms of a house they are.png

-Kostnadene og omfanget av nødvendige reparasjoner: Vurder om kostnadene er innenfor ditt budsjett og om du er forberedt på oppussingsarbeidet som kan kreves.

-Din personlige situasjon: Dine behov, familieforhold og fremtidige planer spiller en stor rolle i avgjørelsen om å bo i et hus med høyere tilstandsgrader.

-Sikkerhet og komfort: Sørg for at eventuelle avvik ikke setter din eller familiens sikkerhet i fare.

Konklusjon

Selv om et hus med tilstandsgrad 2 eller 3 kan ha betydelige avvik, er det ikke et tegn på at boligen ikke er beboelig. Med noen unntak selvfølgelig . Det er fullt mulig å bo i et slikt hus, men det krever oppmerksomhet på de avdekkede problemene og en plan for å adressere dem. Ved å forstå tilstandsrapporten og dens implikasjoner, kan du ta en velinformert beslutning om ditt hjem.

Ta gjerne kontakt med byggesakkyndig hvis du er noe du lurer på med rapporten.