Hvordan påvirker den nye avhendingsloven arbeidet ditt som eiendomsmegler, spesielt med tanke på kjøp og salg av eiendommer? 

Avhendingsloven gjelder bare avhending av eiendommer, for andre typer kjøp og salg er det kjøpsloven eller avtaleloven som gjelder. Endringene i avhendingsloven har ikke så stor innvirkning på arbeidet til eiendomsmeglerne, bortsett fra at der foreligger en mer omfattende tilstandsrapport. Eiendommer solgt til forbruker kan ikke lenger selges «as is», men dette har ikke hatt noen innvirkning på markedet.

 

Hvilken rolle mener du tilstandsrapporter spiller i boligtransaksjoner, og hvordan påvirker de kjøpere og selgere?

En tilstandsrapport er et viktig tilskudd i informasjonen som blir gitt mellom selger og kjøper. Den hjelper både selger med at man er tryggere på hva man faktisk selger, og hjelper kjøper med å være mer forberedt på hva man kjøper og hvilke kostnader man kan forvente seg fremover vedrørende vedlikehold/utbedringer av boligen.

 

Hvordan vurderer du kvaliteten og nøyaktigheten av tilstandsrapporter utarbeidet av takstmenn med ulik utdanning og erfaring?

Vi benytter kun takstmenn med erfaring og utdanning, så jeg har ikke grunnlag til å svare på spørsmålet.

 

Kan du gi eksempler på hvordan en grundig tilstandsrapport kan påvirke salgsprisen eller salgsprosessen for en eiendom? 

En grundig rapport kan gjøre at interessenter faller fra. En grundig rapport kan gjøre at folk er villige til å strekke seg lenger i en budrunde fordi man er sikrere på hva man kjøper.

 

Hvordan håndterer du situasjoner der det er avvik mellom tilstandsrapporten og selgers eller kjøpers forventninger til boligens tilstand?

Her forklarer vi avviket til kunden og hva som er grunnlaget for at den tilstandsgraden er satt. 

juli.jpg

 

Hvordan kommuniserer du viktigheten av lovlighetsaspekter og arealmålinger, som nevnt i tilstandsrapportene, til både kjøpere og selgere?

Kjøp og salg av eiendom er i Norge strengt regulert, og salg av eiendom via eiendomsmegler har en egen lov, Lov om eiendomsmegling. Her er det regulert hva som skal være med av lovpålagt informasjon i en salgsoppgave. En salgsoppgave lages alltid med slik info når en eiendom skal legges ut på det åpne markedet. Så informasjonen er gitt skriftlig i salgsoppgaven. Salgsoppgaven skal alltid godkjennes av selger før publisering, slik at man er sikker på at eier kan innestå for informasjonen som er gitt. Kjøper får tilsendt salgsoppgaven så snart en ber om denne. Når man gir inn bud på en eiendom så må man bekrefte at salgsoppgaven er lest og forstått.

 

På hvilken måte påvirker boligens bruksmønster, for eksempel forskjellen i bruk mellom en liten og en stor familie, din vurdering av en bolig når du formidler denne?

Dette har liten innvirkning på hvordan vi formidler boligen. Det er standarden på boligen som betyr noe, uavhengig av hvem og hvor mange som har bodd i boligen.

 

Hvordan rådgir du selgere om viktigheten av å ha god dokumentasjon på utførte arbeider og vedlikehold når de skal selge boligen sin?

Vi etterspør en god del informasjon når vi skal selge en bolig. Det er velig forskjellig fra boligeier til boligeier hvor mye informasjon, kvitteringer og dokumentasjon man har tatt vare på. Her kommer vi på banen når eiendommen skal selges, og det er gjerne lenge etter arbeid er gjort. Så når det er nødvendig så ber vi kunden prøve å fremskaffe dokumentasjon som ev. mangler.

 

Hva er din erfaring med kjøpere og selgere sin respons på tilstandsrapporter, og hvordan hjelper du dem med å navigere i denne informasjonen?

Dette spørsmålet kan nok ha like mange svar som vi har kjøpere og selgere. Ingen saker er helt like, og ingen personer er helt like. Men erfaringen er nok at etter ny rapport så er det færre spørsmål fra kundene våre. Dette er nok et resultat av bedre rapporter med bedre og mer kunderettet språk som gjør det enklere for mannen i gata.

 

Hvordan ser du for deg fremtiden for bolighandel i lys av utviklingen innen tilstandsrapportering og nye regelverk som avhendingsloven?

Etter å ha omsatt eiendommer etter ny avhendingslov i over et år nå, så ser vi ingen stor forskjell i bolighandelen. Boligmarkedet å vårt område er stabilt.

 

Hva er det verste ved samarbeide med en takstingeniør/ bygningssakkyndig og hva er det beste?

Det best er når alt sklir godt, både kommunikasjon med oss som eiendomsmeglere og kunde. Det verste er når kunde på befaring har fått inntrykk av at «alt ser greit ut», så får man rapport med mange mangelfunn som da kommer som en overraskelse. Her er nok god dialog rundt funn på befaring nøkkel til en bedre opplevelse.