SE MULIGHETER OG BEGRENSNINGER 

Viktigheten av en god plan og økonomistyring er meget viktig i en oppussingsfase. Det er lite som er kjedeligere enn å ikke komme i havn med drømmehuset. Finn deres begrensninger både økonomisk, kunnskapsmessig og tidsmessig før dere setter i gang. Gjør denne delen av prosjektet til noe kjekt og få laget en digital oversikt som hjelper dere å holde kontroll gjennom prosjektet. Denne oversikten vil være gull verdt også når bygget er ferdig - for eksempel når en skal selge huset videre, eller gjøre endringer. Uansett hvor godt en planlegger må en være klar over at faren for brist i budsjett, det er få (eller nesten ingen) som unngår dette. Ikke overvurder deres egen kapasitet, men husk at livet går sin gang gjennom hele byggeprosessen. Ungene skal fortsatt på skole, gjennomføre daglige aktiviteter og kanskje ha besøk av venner i tide og utide. Kanskje er det bedre å sette bort mer arbeid og heller jobbe litt ekstra overtid? Artikon har en mappestruktur med råd og tips som det er mulig å kjøpe. Tipsene over vil hjelpe dere til å minimere de ulike risikoene ved et større rehabiliteringsprosjekt - og ikke minst unngå oppussingsfellen.

 Har en sett på “Sinnasnekker’n” eller andre tilsvarende tv-programmer så vet man at rehabilitering og oppussing av boligen ikke alltid går som planlagt. Faren ved ethvert husprosjekt er at en bommer på både kostnad og tidsperspektiv.

ARBEIDSKRAFT 

Dere vil med stor sannsynlighet sette bort deler eller hele arbeidet til eksterne aktører. Sørg for at de er profesjonelle, at de bruker sjekklister og godkjente produkter. Og ikke minst at de har kontroll på egen økonomi. Det hjelper lite å velge den rimeligste rørleggeren dersom jobben blir gjort dårlig og de går konkurs før arbeidet er ferdig. Derfor er det viktig å kontraktsfeste avtalene som blir gjort i forkant av arbeidet.

KOMPROMISS 

Gamle hus gir oss ikke bare muligheter. Det følger med litt hodebry og tekniske utfordringer for å komme i mål. Det er for eksempel ikke alle hus som har full takhøyde i kjeller, og kanskje lønner det seg ikke å gjøre noe med det heller. I noen tilfeller kan en rett og slett ikke løse ting slik en ønsker. Kunsten er å komme på et kompromiss som kan være med å gjøre huset unikt; noe folk vil oppleve som kreativt og løsningsorientert. La det være noe av sjarmen, og ha fokus på at dette var den beste løsningen med det utgangspunktet dere hadde!