Fra saltak til flattak

Her snakker vi om full oppgradering - Kreativt design og gode løsninger.

Her har arkitekten fått utfolde seg både ute og inne og det er valgt materialer som gir boligen et visuelt flott uttrykk både utvendig og innvendig.
Boligen har blitt fullstendig oppgradert med en helt ny arkitektonisk utforming og store vinduer som gir en fantastisk utsikt mot fjord og fjell.

Bygningstype: Oppgradert enebolig
Takkonstruksjon: Fra saltak til flattak etter kompakttakprinsippet
Tomtetype: Skrå
Kvaliteter: 

  • Nytt design
  • Store vindusflater
  • Bruk av spilehimling

Arkitekten har laget fokus på utsikten utover fjorden og skjermet mot innsikt fra gaten på baksiden av huset.

Vi har vært på befaring på et av våre ferdigstilte rehabiliteringsprosjekter hvor ide har blitt til virkelighet. Det er kjekt å kunne sammenligne visualiseringene med det endelige resultatet.

Boligen hadde tidligere en mer tradisjonell utforming og man kan trygt si at boligen vil få et helt nytt og moderne uttrykk.

3D-print for visuelle inntrykk