Tilbygg til hus med valmtak og teglstein

Noen ganger kan et lite tilbygg være tilstrekkelig for å gi hele huset et løft

Med rundt 700.000 eldre boliger i Norge, sier det seg selv av det er mange av oss som eier slike. Flere av disse husene mangler ofte et tilbygg/ påbygg for å være tilstrekkelig store. Her har vi tegnet et tilbygg som i tillegg til å gi det en trenger av ekstra areal også har løftet hele husets uttrykk. 

Bygningstype: Tilbygg
BRA: 15-20 m2
Takkonstruksjon: Kryssluftet med parapet
Tomtetype: Skrå
Kvaliteter: 

  • Større stue og kjøkken
  • Gir et endret visuelt uttrykk til hele huset. 

Her ser en eksempel på enkle plantegninger som brukes på skisse- og søknadsstadiet. Arbeidstegninger har mye mer detaljer.

For å få inn så mye lys som mulig har man her valgt å legge inn litt ekstra romhøyde tilbygget. Dette muliggjør større glassflater og gir mer også mer volum og en mer luftig følelse i stue- og kjøkkendelen.